/

Ένα μπουρδέλο είμαστε!

Η διάκριση των εξουσιών μεταξύ εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας, συνιστά μια θεμελιώδη έννοια της Δημοκρατίας. Η νομοθετική εξουσία έχει την αρμοδιότητα ψήφισης των