/

Η Σφηκοφωλιά

Συνεχίζοντας τις εικαστικές παρεμβάσεις, η κοινότητα της Χώρας, προχώρησε στην υλοποίηση μιας ακόμα ιδέας. Αυτή τη φορά το street art είχε σαν