/

Το άρμα του Δήμου

Η ουσία του καρναβαλιού είναι η σάτιρα και είθισται στην παρέλαση των αρμάτων να παρουσιάζονται σατιρικά θέματα. Αυτά βέβαια δεν είναι γνωστά