Μιμίδια με μάσκα…

2491 προβολές
3 λεπτά ανάγνωσης

Το μιμίδιο ορίζεται ως μονάδα πολιτισμικής μεταβίβασης ή ως μονάδα μίμησης με την ευρύτερη έννοια του όρου. Περιλαμβάνει τις ελάχιστες μονάδες πληροφοριών που εδράζονται στο ανθρώπινο μυαλό και μπορούν να μεταβιβασθούν ως εννοιολογικά ή συμπεριφορικά αντίγραφα μέσα από περισσότερο ή λιγότερο συνειδητές πρακτικές μίμησης, τόσο από την πλευρά του μιμούμενου, όσο και από εκείνη του μιμητή. Ως μιμίδια λοιπόν ταξινομούνται αντιλήψεις, πρακτικές αλλά και πάσης φύσεως υλικές κατασκευές που τις εξυπηρετούν.

Με το παραπάνω σκεπτικό τα μιμίδια που κυκλοφορούν κατά κόρον στο διαδίκτυο και έχουν να κάνουν με ζωγραφικούς πίνακες που με τη χρήση συννεφακίων αποκτούν μια αστεία χροιά, δεν αποτελούν ούτε μονάδες πολιτισμικές, ούτε μίμησης. Η «Μάσκα» σήμερα προτείνει με τους παραπάνω πίνακες μια άλλη μορφή μιμιδίου. Όπου ο συγκερασμός του πολιτισμού, της εποχής των πινάκων και του σημερινού, είναι ενταγμένος έντεχνα στην τέχνη.
Εξάλλου είναι γνωστό πως μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις και ειδικά στους πίνακες ζωγραφικής τα λόγια είναι περιττά!…